Kim jesteśmy

Stowarzyszenie Budujemy Przystań w Radomiu powstało z inicjatywy ludzi pragnących zmieniać na lepszy świat osób z niepełnosprawnościami. Prowadzimy Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych, gdzie edukacja i terapia są maksymalnie dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

Wiemy jak ważne jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju już u kilku miesięcznych dzieci, dlatego dla nich również oferujemy terapię tworząc tym samym szanse na prawidłowy ich rozwój.

W naszym regionie jesteśmy specjalistami w komunikacji alternatywnej i wspomagającej dla osób niemówiących lub posługujących się mową w ograniczonym zakresie. Specjalizujemy się w pracy z uczniami z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, stosujemy szereg innowacyjnych metod usprawniających ich rozwój psychoruchowy.

Realizujemy różnorodne inicjatywy na rzecz osób z niepełnosprawnościami przy każdej okazji zachęcamy wszystkich do włączenia się w aktywne działania na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Nasza misja

  • Tworzymy bezpieczne i przyjazne miejsca dla osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, w których edukacja i terapia są maksymalnie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i możliwości.
  • Towarzyszymy im w różnych etapach  życia prowadząc ich w dorosłość. Uczymy dokonywania wyborów, wyrażania swoich uczuć i potrzeb. Dążymy do tego, aby mogły żyć pełnią życia i spełniały swoje marzenia.
  • Chcemy doprowadzić do możliwie najbardziej samodzielnego ich funkcjonowania w społeczeństwie – komunikacji z otoczeniem, prowadzenia domu, podejmowania pracy.
  • Wspieramy także rodziny w akceptacji nowej sytuacji życiowej, w której  na świat przychodzi dziecko  z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym.
  • Dążymy do rozwoju finansowego Stowarzyszenia po to, aby tworzony przez nas lepszy świat był przyjazny i bezpieczny.

Zarząd

Krzysztof Łyżwiński – Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Prezes i współzałożyciel Przystani. Ukończył Akademię Muzyczną w Łodzi, zarządzanie w oświacie oraz oligofrenopedagogikę. Jest absolwentem programów Szkoła Liderów – Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolność, NGO Promengo dedykowanego dla kadry menadżerskiej trzeciego sektora oraz PSIK Social Business Accelerator zainicjowanego przez Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych. Należy do Krajowej Sieci Konsultacyjnej Liderów. Członek stowarzyszenia Alumni, zrzeszającego absolwentów amerykańskich programów stypendialnych. Jest Certyfikowanym Coachem oraz Trenerem Biznesu i Rozwoju Osobistego. Uwielbia czytać i się uczyć. Wierzy w ludzi i idący za tym potencjał, który wpływa na zmiany w społeczeństwie. Mąż oraz tata Zuzanny i Matiego.

Aneta Kalbarczyk – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia

Ukończyła Politechnikę Radomską im. Kazimierza Pułaskiego na wydziale pedagogicznym, podyplomowo oligofrenopedagogikę. Absolwentka IV Edycji PROMENGO Programu Menadżerowie NGO adresowanego do Kadry Menadżerskiej III Sektora oraz Programu PROMISSIO Strategicznego Programu Rozwoju Fundraisingu dla Organizacji. Uczestniczka VI edycji programu PSIK Social Business Accelerator zainicjowanego w 2011 roku przez Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych, przy współpracy z Ashoką. Certyfikowany Coach oraz Trener Biznesu i Rozwoju Osobistego . 

Agnieszka Jędrzejewska – Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia

Ukończyła Szkołę Odzieżową ponieważ uwielbia szyć, tworzy przepiękne stroje, dekoracje okienne i książeczki sensoryczne dla swojej córki Liliany. Aby móc porozumiewać się ze swoim nie mówiącym synem Jakubem ukończyła kilka kursów i szkoleń z zakresu komunikacji alternatywnej AAC, Makaton oraz Mówik. Wolne chwilę poświęca na czytanie książek. Swoją sumiennością i odpowiedzialnością każdą powierzoną sprawę doprowadza do końca. Idzie przez życie z dewizą ,,Rób to do czego jesteś przekonana”.

Wojciech Stanios – Członek Zarządu Stowarzyszenia

Absolwent administracji Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. Od 2014 roku związany ze Stowarzyszeniem Budujemy Przystań. Członek zespołu konsultacyjnego ds współpracy organizacji pozarządowych z samorządem w Radomiu. Jest także Self Adwokatem. Lubi kontakt z ludźmi. Jest otwarty na nowe wyzwania. W stowarzyszeniu jak i w innych działaniach jest głosem doradczym osób z mózgowym porażeniem dziecięcym.  

STATUT STOWARZYSZENIA

SPRAWOZDANIA

Tworzymy lepszy świat dla ludzi z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym budując rzeczywistość, w której będą rozumiani i akceptowani przez otoczenie.

Close Menu