Zespół Przystani

Zespół Przystani tworzą ludzie, którzy z pasją i zaangażowaniem realizują wizję i misję Stowarzyszenia,

są wśród nas oligofrenopedagodzy, terapeuci, rehabilitanci, logopedzi, psychologowie oraz asystenci nauczycieli.

Razem działamy dla dobra osób z niepełnosprawnościami.

Zespół Menedżerów

Aneta Kalbarczyk – Dyrektor Zespołu Placówek Przystani

Krzysztof Łyżwiński – Wicedyrektor Zespołu Placówek Przystani

Karolina Skóra – Kierownik Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Katarzyna Nowak – Kierownik Sekretariatu Szkoły

Monika Kępczyńska – Koordynator asystenta nauczyciela

Kadra Przystani

•  Małgorzata Bednarczyk – asystent nauczyciela

•  Monika Mucha – asystent nauczyciela

•  Monika Kępczyńska – koordynator asystenta nauczyciela

•  Wojciech Ciaputa oligofrenopedagog, Specjalista C-EYE

•  Danuta Dąbrowska – asystent nauczyciela

•  Dorota Demska – fizjoterapeuta, oligofrenopedagog

•  Anna Boruta – oligofrenopedagog, specjalista AAC

•  Justyna Drużdżel – obsługa

•  Justyna Głuchowska – specjalista IODO, oligofrenopedagog

•  Wojciech Gregorczyk – zespół konserwatorów

•  Monika Gwóźdź – redaktor Przystaniowego Biuletynu, oligofrenopedagog

•  Aneta Jakubowska – lider zespołu artystycznego, oligofrenopedagog

•  Iwona Jarząbek – koordynator Wolontariatu, oligofrenopedagog, katecheta

•  Norbert Kacprzak – oligofrenopedagog, terapeuta muzyki

•  Justyna Kalbarczyk – fizjoterapeuta, oligofrenopedagog

•  Andrzej Kozyra – zespół konserwatorów

•  Marta Małecka – oligofrenopedagog

•  Agnieszka Markiewicz – Równy – oligofrenopedagog, terapeuta zajęć kreatywnych

•  Mariusz Mędra – oligofrenopedagog, terapeuta zajęć kreatywnych

•  Paulina Narożnik – obsługa sekretariatu

•  Dorota Pluta – oligofrenopedagog, specjalista IODO

•  Emilia Rafalik – oligofrenopedagog

•  Karolina Belowska – oligofrenopedagog

•  Marta Rozińska – pielęgniarka

•  Karolina Skóra – fizjoterapeuta, oligofrenopedagog w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

•  Anna Augustyniak – logopeda, oligofrenopedagog

•  Anna Warzyńska – oligofrenopedagog

•  Sandra Wilfort – psycholog

•  Bogusława Wójcicka – pielęgniarka

•  Aleksandra Wójcik – oligofrenopedagog

•  Anna Zabrzuch – obsługa

•  Katarzyna Zbroszczyk – oligofrenopedagog

•  Beata Ziembicka – nauczyciel bibliotekarz

 

 

Close Menu