Zespół Przystani

Zespół Przystani tworzą ludzie, którzy z pasją i zaangażowaniem realizują wizję i misję Stowarzyszenia,

są wśród nas oligofrenopedagodzy, terapeuci, rehabilitanci, logopedzi, psychologowie oraz asystenci nauczycieli.

Razem działamy dla dobra osób z niepełnosprawnościami.

Zespół Menedżerów

Anna Boruta – Wicedyrektor Zespołu Szkół Przystani

Aleksandra Cielniak – Kierownik Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Aneta Kalbarczyk – Wicedyrektor Zespołu Szkół Przystani

Krzysztof Łyżwiński – Dyrektor Zespołu Szkół Przystani

Katarzyna Nowak – Kierownik Sekretariatu Szkoły

Kadra Przystani

•  Małgorzata Bednarczyk – asystent nauczyciela

•  Wojciech Ciaputa – lider zespołu marketingowego, oligofrenopedagog, 

•  Danuta Dąbrowska – koordynator asystentów nauczycieli

•  Dorota Demska – fizjoterapeuta, oligofrenopedagog

•  Justyna Drużdżel 

•  Joanna Fryśkowska – asystent nauczyciela

•  Justyna Głuchowska – specjalista IODO, oligofrenopedagog

•  Wojciech Gregorczyk – zespół konserwatorów

•  Monika Gwóźdź – redaktor Przystaniowego Biuletynu, oligofrenopedagog

•  Aneta Jakubowska – lider zespołu artystycznego, oligofrenopedagog

•  Iga Janczyk – oligofrenopedagog

•  Iwona Jarząbek – koordynator Wolontariatu, oligofrenopedagog, katecheta

•  Norbert Kacprzak – oligofrenopedagog, terapeuta muzyki

•  Justyna Kalbarczyk – fizjoterapeuta, oligofrenopedagog

•  Magdalena Kalinowska – logopeda, specjalista Metody A.A. Tomatisa, oligofrenopedagog

•  Andrzej Kozyra – zespół konserwatorów

•  Katarzyna Lipka – asystent nauczyciela

•  Sylwia Machnio – oligofrenopedagog w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

•  Marta Małecka – oligofrenopedagog

•  Agnieszka Markiewicz – Równy – oligofrenopedagog, terapeuta zajęć kreatywnych

•  Mariusz Mędra – oligofrenopedagog, terapeuta zajęć kreatywnych

•  Donata Mosiołek – oligofrenopedagog, specjalista Metody A.A. Tomatisa

•  Paulina Narożnik – obsługa sekretariatu

•  Lucyna Pietras – oligofrenopedagog

•  Dorota Pluta – asystent nauczyciela, 

•  Emilia Rafalik – oligofrenopedagog

•  Marta Rozińska – pielęgniarka

•  Anna Sałek – fizjoterapeuta w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

•  Damian Seliga – asystent nauczyciela

•  Karolina Skóra – fizjoterapeuta, oligofrenopedagog

•  Sylwia Stankowska – logopeda w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

•  Anna Szczesio – logopeda, oligofrenopedagog

•  Sylwia Tulej – oligofrenopedagog

•  Anna Warzyńska – oligofrenopedagog

•  Klaudia Więcaszek – asystent nauczyciela

•  Sandra Wilfort – psycholog

•  Agnieszka Wojtuniak

•  Bogusława Wójcicka – pielęgniarka

•  Aleksandra Wójcik – oligofrenopedagog

•  Anna Wójcik – fizjoterapeuta, oligofrenopedagog

•  Anna Zabrzuch

•  Katarzyna Zbroszczyk – oligofrenopedagog

•  Beata Ziembicka – obsługa biblioteki

 

 

Close Menu