Zespół Przystani

Zespół Przystani tworzą ludzie, którzy z pasją i zaangażowaniem realizują wizję i misję Stowarzyszenia, są wśród nas oligofrenopedagodzy, terapeuci, rehabilitanci, logopedzi, psychologowie oraz asystenci nauczycieli. Razem działamy dla dobra osób z niepełnosprawnościami.

Zespół Kierowników

Aleksandra Cielniak – Kierownik Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Danuta Dąbrowska – Koordynator Asystentów Nauczycieli

Katarzyna Nowak – Kierownik Sekretariatu Szkoły

Close Menu